Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани приеха отчет за развитието на туризмаВ Минерални бани приеха отчет за развитието на туризмаДвадесет и осмото редовно заседание на Общинския съвет проведе местният парламент в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 9 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени 8 нови. По-важните от решенията бяха приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Минерални бани за 2016-2017 г. От 2012 до 2017 г. местата за настаняване в националния курорт са увеличени два и половина пъти, става ясно от отчета. Приет бе и план-извлечение за промяна във вида сечи и добива на дървесина в иглолистните и широколистни гори през 2018 г. на територията на общината. Местните парламентаристи умуваха върху удължаване на срока за поемане на дългосрочен общински дълг за изпълнение на обект „Повишаване ефективността на използване на ресурсите от минерални води в община Минерални бани. Сред останалите проекти за решения бяха разрешително за водовземане на минерална вода и предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на НЧ „Заря-1957” в Минерални бани. Парите са за закупуване на компютър, на който да се води счетоводството на всичките 6 читалища на територията на общината. Първоначално поисканата сума бе 300 лв за компютър втора употреба, но кмета на общината каза, че винаги е подкрепял читалищата и не е проблем сумата да бъде по-голяма за да се купи нов компютър. Така съветниците предложиха сума от 1 000 лв, която бе гласувана единодушно. Останалите докладни касаеха определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития