Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани очакват резултатите от преброяването



В Минерални бани очакват резултатите от преброяванетоВ община Минерални бани очакват окончателните резултати от преброяването. Общинският център е национален курорт, а минералната вода тук е равна по качества на тази в Карлови Вари. Хасковска област се е стопила с 45 381 души за последните 10 г., сочат предварителните данни на Националния статистически институт от преброяването през есента на миналата година. Населението в областта към 7 септември 2021 г. е 200 857, а към 1 февруари 2011 г. – 246 238 души. В региона е 3.1% от населението на страната. Жилищните сгради в Хасковска област са 75 645, а жилищата в тях са 126 575 – 83 072 в градовете и 43 503 в селата. Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души. Преброени са 2 813 847 домакинства, или средно в едно домакинство живеят по 2.3 души. Намаление на населението се наблюдава при последните четири преброявания, като най-голямо е то при преброяването през 2021 г. – с 844 000 души, или с 11.5% спрямо 2011 г. Естественият прираст за периода 2011 – 2021 г. е минус 448 000 души, или 53% от общото намаление за периода. Останалите 47% се дължат на отрицателното салдо на външната миграция през периода. Жените са 3 397 357, или 52.1%, а мъжете – 3 122 957, или 47.9% от населението на страната. Населените места в страната са 5 257, от които 257 са градове и 5 000 – села. В градовете живеят 74.3%, или 4 843 175 души, а в селата – 25.7%, или 1 677 139 души.



‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития