Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани актуализираха Годишната програма за 2024 г.В Минерални бани актуализираха Годишната програма за 2024 г.

Общинският съвет в Минерални бани проведе шестото си заседание на 4 юни. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 4 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на местния парламент Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени 6 нови.

Първата от тях касаеше насрочване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация ВиК – Хасково. Местните парламентаристи  приеха и изменение в Тарифата за таксите за водовземане и водоподаване на минерална вода на територията на община Минерални бани. Общинския съвет прие и актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 г. Други решения бяха за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост за срок от 5 г., както и за продажба чрез публичен търг на имоти, които са частна общинска собственост. Местните парламентаристи определиха със свое решение и маломерни имоти от Общинския поземлен фонд. Прието бе и споразумение за начина на компенсиране на транспортните фирми, обслужващи територията на община Минерални бани.

По последната докладна записка има постъпило заявление от Аптечно управление – Хасково, които имат инвестиционно намерение за сградата на Почивна станция „Топлика“. Те са новият собственик и имат желание за предаваемо място до тях с намерение за сериозна инвестиция. Това наложи вземането на настоящото решение, което общинските съветници гласуваха с пълно мнозинство.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития