Община Минерални бани
Официален сайт

Уточниха реда за гласуване на хора под карантина в Минерални баниУточниха реда за гласуване на хора под карантина в Минерални баниМежду 24 и 31 март хората под карантина или в изолация заради COVID-19 трябва да заявят до кмета на община Минерални бани или съответното кметство желанието да бъдат вписани в секция, която да бъде обслужена с подвижна избирателна урна на предстоящите парламентарни избори на 4 април. Това ще се случва по постоянен или настоящ адрес. Решението на ЦИК за образуване на секции за посочените избиратели изисква саморъчно подписано от избирателя и подадено при местния орган на управление от пълномощник с пълномощно в свободен текст лично по пощата или по факс. То може да бъде подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс. За заявление, подадено на електронната поща на местния орган не се изисква квалифициран електронен подпис. За електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на местния орган, ако има такава, също не се изисква квалифициран електронен подпис. Към заявлението за гласуване в секция не се прилагат здравни документи за карантина или изолация. Проверка ще се прави чрез справки, изготвени от РЗИ или чрез Единната информационна система. Когато се наберат 10 заявления, съответната местна администрация създава избирателна секция, като този акт трябва да стане най-късно до 1 април. С определянето на избирателите ще се набира секционна избирателна комисия, която да обслужи избирателите по домовете. След вписване в списъка за гласуване в секция с подвижна избирателна кутия кметът на общината/района служебно предприема действия за заличаване на избирателите от списъците в стационарните секции. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления за секция, но недостатъчно за образуване на секция за всяко едно от населените места, се образува секция за територията на общината. Дописвания в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия не се допускат след 1 април 2021 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития