Община Минерални бани
Официален сайт

Туристически център ще правят по проект в Минерални баниТуристически център ще правят по проект в Минерални баниОбщина Минерални бани кандидатства с проект „Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на община Минерални бани” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. В проекта се предвижда поставяне на преместваем обект – Туристически информационен център. В него се предвижда още оборудване и обзавеждане за туристическо-посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно историческо наследство. Ще бъде монтиран и туристически атракцион – макет на община Минерални бани. Проектът е по мярка 2.1.2.4. „Включване на социализираните обекти в туристически пакети, изграждане на посетителски центрове, офиси на туризма и др. Проектът предвижда създаване на 3 работни места.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития