Община Минерални бани
Официален сайт

СПИСЪК
СПИСЪК

НА НАГРАДЕНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „С ПЕСНИТЕ НА НЕДЯЛКА КЕРАНОВА“

2 ЮЛИ 2016 ГОДИНА  РАЗДЕЛ „ЛЮБИТЕЛИ“

Първа възрастова група – до 13год

· Първо място – ДЕЛЯНА ДЕЛЯНОВА МАНЕВА - с. Садово обл. Пловдив

· Второ място – ВИКТОРИЯ ИЛИЯНОВА БАМБАЛОВА - гр. Хасково

· Трето място – ВИКТОРИЯ ДИАНОВА НАЧЕВА - с. Садово обл. Пловдив


Втора възрастова група – от 14 до 18 год

· Първо място – ПЛАМЕНА ПЕТКОВА ИЛИЕВА - гр. Бургас

· Второ място – НЕ СЕ ПРИСЪЖДА

· Трето място - НЕ СЕ ПРИСЪЖДА


Втора възрастова група – над 18 год

· Първо място – ГЮНАЙДЪН АЛИЕВ СЕЛИМОВ - гр. Севлиево обл. Габрово

· Второ място – МАРИН СТОЕВ - гр. Хасково

· Трето място – КАЛИНКА АТАНАСОВА ВАНЧЕВА - с. Минерални бани, обл.Хасково РАЗДЕЛ „МУЗИКАЛНИ УЧИЛИЩА“

Първа възрастова група – до 13год

· Първо място – ДОНКА МАРКОВ МАРКОВ - гр. ВАРНА

· Второ място – НИКОЛ ГАЛИНОВА ТОНЧЕВА - гр. ВАРНА

· Трето място – ИВАНКА ДИЯНОВА ГЕОРГИЕВА - - гр. ВАРНА


Втора възрастова група – от 14 до 18 год

· Първо място – НЕ СЕ ПРИСЪЖДА

· Второ място - ДЕЛЯНА КРАСИМИРОВА МИТЕВА - гр. ХАРМАНЛИ

· Трето място – ЯНКА НЕДЯЛКОВА КОЛЕВА - гр. ДИМИТРОВГРАД


Втора възрастова група – над 18 до 25 год

· Първо място – НЕ СЕ ПРИСЪЖДА

· Второ място - НЕ СЕ ПРИСЪЖДА

· Трето място - ПАУЛИНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА - гр. ДИМИТРОВГРАД РАЗДЕЛ „ПРОФЕСИОНАЛИСТИ“

Възрастова група – над 25год

· Първо място – НЕ СЕ ПРИСЪЖДА

· Второ място – НИКОЛАЙ УРУМОВ - гр. СОФИЯ

· Трето място - ВИОЛЕТА КАЛИНОВА - гр. ПЪРВОМАЙ

· Трето място - АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА - гр. ВАРНА ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:

1 ЛОЗКА СТАНЧЕВА – С.СУСАМ, ОБЛ.ХАСКОВО

2 ПЕТЪР ТОДЕВ – С.СУСАМ, ОБЛ.ХАСКОВО

3 ЕЛКА ИЛИЕВА РУСЕВА –С. ТЪНКОВО, ОБЛ.ХАСКОВО

4.МАРКО ИВАНОВ СТАМЕНОВ –С.АСЕНОВЕЦ, ОБЩ.НОВА ЗАГОРА


Специална награда осигурена от Аудио и видеопродукция „Музикален свят“ЕООД гр.Пловдив

· ХУБЕН ВАНЧЕВ ХУБЕНОВ – С.ВЪГЛАРОВО, ОБЛ.ХАСКОВО


ГОЛЯМАТА НАГРАДА
НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА получава:

· РОСИЦА ДЕЛЕВА –С.МИНЕРАЛНИП БАНИ, ОБЛ.ХАСКОВО


НАГРАДИ ЗА :

· НАЙ-МЛАД ИЗПЪЛНИТЕЛ – ДЕЛЯНА МАНЕВА -9 ГОД. ОТ С.САДОВО, ОБЛ.ПЛОВДИВ

· НАЙ-ВЪЗРАСТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – РИСАНА КАВРЪКОВА -71 ГОД. ОТ С.ДОСИТЕЕВО, ОБЛ.ХАСКОВО‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития