Община Минерални бани
Официален сайт

Седма национална конференция за медицински и здравен туризъмСедма национална конференция за медицински и здравен туризъмМедицински и здравен туризъм-светът на бъдещето
Участвах в Седмата Национална Коференция по медицински и здравен туризъм, като представител на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, която се проведе на 30.11. и 02.12.2017 година с основна тема:“Институциите в подкрепа на развитието на медицински и здравен туризъм в Бългрия“ , с домакинството на община Минерални бани/Хасково/. Нейни организатори бяха от програмата “България ви очаква“, съвместно със „Про“ЕАД Павел баня, БЛС, Регионална фармацевтична колегия-Столична, Медицински университети-София и Стара Загора, а сред лекторите – , представители на Министерствато на туризма, Медицинските университети, РЗИ –София и Хасково, „Държавен здравен контрол“, Комисия за защита на потребителите, „Дирекция Регионална служба по заетостта“ Хасково, магистър-фармацевт, директора на програмата „България ви очаква“, инженер геолог Величко Величков, и туроператор.
Приветствия към участниците бяха отправени от г-н Мюмюн Искендер, кмет на община Минерални бани/Хасково/ и г-жа Весела Цолова, директор на програмата“България ви очаква“.
Като участник за първи път на форума обогатих своите знания относно СПА, уелнес и балнеотуризмът в РБългария, които ще играят все по-важна роля при пътуванията и са водещи за развитието на българския здравен и медицински туризъм. СПА туризмът е позициониран на второ място у нас след културния сред специализираните видове. България предлага висококачествено обслужване от много добри професионалисти на конкурентни цени, като е сред държавите с най-голям брой болнични легла в Европа. Втори сме след Исландия по запаси от минерални води. В комплекс с лиманната кал, лечебния торф, многото билки и благоприятния климат те могат да участват в профилактиката и лечението на над 90% от най-масовите заболявания, плащани по клинични пътеки
Здравният туризъм е между приоритетните и ще бъде разработена стратегия за неговото развитие. Първата самостоятелна Наредба/№99/ за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен център“ към Закона за туризма е приета през месец август 2016 година. С нормативния акт за първи път се въведоха минимални задължителни изисквания за тези обекти.
В момента се разработват балнео- и СПА дестинации за територията на България и вече над 30 общини са проявили интерес към инициативата.
Конференцията беше организирана в четири панела.
Първият панел беше фокусиран върху превенция и безопасност на техническите уреди и химическите препарати, ползване при предлагане на услуги в медицинските и здравни заведения и СПА центровете-нормативни актове, набюдение и контрол, по повод на зачестилите инциденти с деца ползвали джакузи в с СПА центровете. След презентация на докладите се дискутира ролята на контролните органи и комисии за защита безопасността при ползване на съоръжения в здравните и спа центрове.
Като проблем беше изведена Наредбата за дезинфекция на басейните с минерална вода, като морално остаряла и по-конкретно дезинфекцията с хлорна вар. Изказа се мнение, че съответните дезинфектанти трябва да се употребяват в съответствие с химичния състав на минералната вода, специфична за всеки източник.
Направи се предложение, относно Закона за туризма и приетата Наредба/№164/ за техническа безопасност да се раздели на две: по проектиране и по контрол на безопасността и да се създаде работна група от експерти от МТ, МЗ, Българската асоциация по метрология, Държавната агенция за защита на детето и асоциациите от БЛС, БАПЗГ и Фармацевтичния съюз, която в срок от 3 месеца да внесе съответните поправки.

Във втория панел се обобщиха следните проблеми, липсата на единна информация за ползвателите на медицинската услуга, неефективна координация между институциите и заинтересованите страни, разпокъсана и неактуализирана правна уредба, недостатъчен брой между държавнически спогодби, уреждащи отношенията по реализиране на специфичния туристически продукт и др. Като основна пречка се изведе липсата на конкретика в предлагания продукт и недобрата информираност на чуждестранните пазари, за възможностите в страната ни.
Във втория панел на конференцията темата:“Ваучери за заети лица на ОПРЧР 2014-2017“, представена от Господин Господинов, директор дирекция Регионална служба по заетостта Хасково запозна присъствъщите с подробната информация за програмите и мерките за заетост и обучение. Дискусия предизвика обучаваните в сектор“Здравеопазване“-здравни асистенти, болногледачи, парамедици, оператори термални процедури, спортни масажисти и др., Аз обясних, че това са част от професии и лица след съответното обучение придобиват определени компетенции с право да упражняват тези професии, които са регламентирани в Класификатора на професиите за РБългария с изключение на Медикал СПА центрове, но имат своето място в СПА центрове, хотели, къщи за гости.
Голям интерес предизвика презентацията на инж.геол.Величко Величков, председател на асоциацията на „Басейнова дирекция за подземни води“ в РБългария. Официално в България има 102 находища на подземни води. Единственото изворно находище е в Минерални бани/Хасково/.С Решение № 96/09.03.2011 година е дадено право на ползване от общините за 20 години. Инженер геол. Величков направи предложение пред МЗ относно даване на разрешителни във връзка със Закона за водите с приоритет да бъдат балнеоложките/Медикал спа центрове/ и по-бързо да се провежда процедурата, защото около 100 заявления чакат реда си вече 7 години/на бюрото на Ангел Кумчев/
Професор Христина Милчева, дп модератор на третата сесия подчерта ролята на местната власт при предлагането на медицински и здравен туризъм и Регионалната власт е важен фактор за успешна реализация на здравните професионалисти/рехабилитатори, масажисти, медицински сестри, медицински лаборант и ерготерапевт/ в „балнеолечебен/медикъл СПА/център. Доказателство за това е обучението на високоспециализирани кадри за медицински и здравен туризъм във висшите учебни заведения в РБалгария и последващо продължаващо обучение, организирано и провеждано от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Проблем съществува в задържането на качествените кадри в България, поради условията на труд, в които са поставени да работя медицинските лица.
В третия панел участниците , представиха добри практики и дадоха препоръки за по-доброто организиране дейността в този сектор.
В изложението на директора на „Про“-ЕАД Павел баня , г-н ……… , се представи хотел „Божур“ в Минерални бани/Хасково/, който разполага със специална апаратура и качества на водата, лекуващи редица заболявания и спомагащи за възстановителния период при тежки интервенции и хронични болести.
Минералната вода, със своя състав от 32 емана радон се нарежда на едно от първите места по значимост не само в страната, но и в света.
Посетихме и най-хубавата къща за гости“Его“в Минерални бани/Хасково/, за семеен, здравен и медицински туризъм. На практика има назначен и оператор по термални процедури, обучен по програмата от Агенцията по заетостта.
В Минерални бани/Хасково/ има 2 обществени чешми с минерална вода, обозначени с табели за лечебните свойства на минералната вода.
Функционират 3 оранжерии от 2015 година, най-модерните в България, които се отопляват с минерална вода, усвояват около 1 125 кило вата годишно енергия за отопление.Също така 1 детска градина се отоплява с енергия от минерална вода, която отново се връща в извора.
В четвъртия панел г-жа Весела Цолова, директор на програмата“България ви очаква“ изнесе доклад на тема:“Перспективи за създаване на комплексен туристически продукт в областта на медицинския и здравен туризъм“ Изключително впечатляващо беше предложението на г-н …………… туроператор с 30 годишна практика в туристическия бизнес, да се учреди ЦК/
Център по компетенции/ в РБългария за решаване на проблемите за развитие на медицинския и здравен туризъм и въвеждане и внедряване на ноу-хау, с приоритет на наскоро регистрирани на световно ниво три патента на български лекари за вторична и третична имунопрофилактика и да се даде шанс за втори живот на няколко хиляди онкоболни унас, стотици хиляди за региона.
Опознавателен тур:
Курортът е известен най-вече с лечението на болестта на Бюргер. Това специфично заболяване се лекува успешно само на три места в света и тук в Минерални бани, област Хасково.
С любезното, съдействие на домакините посетихме“Терариум“,“Чифте баня“, крепостта“Свети дух“, парка и църквата „Свети Георги“, църквата „Свети Атанасий в с.Сусам, параклиса с провиралка“Малка Богородица“, връх“Аида“ и „Шарапаните“.
Присъствахме на официална вечеря, под егидата на кмета на Минерални бани-г-н Искендер с традиционни коледни специалитети, участие на коледари и представяне на обичаи, теглена навогодишни късмети
Препоръки
към институциите/МЗ,МТ,Агенция по заетостта, МОН, Регионално развитие, Икономиката/
1.Единна национална политика за развитие на медицински и здравен туризъм е необходимата мярка за развитие на комплексен туристически продукт/ЦК/

2.Съвместна работа между отговорните институции и организации, за развитие на един цялостен, ефективен и качествен туристически продукт в областта на здравеопазването.
3.Актуализиране на Наредбата за дезинфекция на басейните с минерална вода

Извод: България се нуждае от набелязване на конкретни мултисекторни мерки за провеждане на Национална политика за развитие на медицински и здравен туризъм, с цел привличане чуждестранни п и български пациенти и лица за лечение, възстановяване на здравето, превенция и профилактика.
Оставам с уважение:Ваня Георгиева, председател на БАПЗГ РК Стара Загора
Благодаря на общинското ръководство за невероятното гостоприемство !
Искам да споделя прекрасните си впечатления от изминалата конференция за Медицински и Здравен туризъм проведена от 30.11.2017г – 02.12.2017г на територията на община Минерални бани, проведена със съдействието и под егидата на общината и на неговият кмет г-н Искендер . Общинското ръководство презентира визитната картичка на Националният курорт –Минерални бани регион Хасково , от неговите исторически корени до съвременни възможности и готовността да представят туристически продукт от национално значение отговарящо на европейски стандарти за туризъм.
Представители на Държавните институциите ,Tур оператори , Медици и представители на академичната общност , както и собственици и мениджъри на местните спа и бално хотели участваха в креативни дискусии , които породи редица ползотворни предложения .
Благодаря , за възможността , че участвах в един Национален форум наситен с прерасна културна програма съчетана с излети и обиколка на исторически забележителности в общината , като някои от тях са по-древни от Мачу Пикчу.
Събитието бе първо за общината , но пожелавам то да сложи началото на традиционно годишно издание. Участниците се убедиха във възможностите на една община , която показа не само дух на гостоприемство , висок професионализъм , съхранила традициите ,в съчетание с природни дадености; минерална вода; еко пътеки, и най-вече готовност за предоставяне на туристически продукт не само за българските ; за туристите от балканският полуостров , но и за европейските туристи.
Една малка община с огромни възможности за медицински и здравен туризъм.

Не случайно Националният курорт е един от финалистите в категориите на Министерството на туризма за „Община на 2017 за балнео и СПА туризъм „.
Провеждането на 7-мата конференция за Медицински и Здравен конференция е поредното стъпало към целта, да представим България и българското, националният и регионален туристически ресурс в светлината на Програмата „ България ви очаква“ – организирана , представена от директор на НМГ ООД
г-жа Весела Цолова.

Благодаря на г- жа ВЕСЕЛА ЦОЛОВА ,
и прекрасния екип от експерти .

Пожелавам на всички да работим за „Здравето на здравите „ и да подпомогнем онези които полагат усилия да преодолеят болестта .
Туризъм и медицина две величини ,чието колебание в съотношението ,ще гарантира Здравето на индивида !
ЗДРАВЕТО – Цел на всички общества и програми създаващи условия за преморбидна профилактика .

Председател “ РК Х-во БАПЗГ „ :

Кресемирка Янева

В ТРЕТА СЕСИЯ ПРОФ. ХРИСТИНА МИЛЧЕВА, ДИРЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВИ РОЛЯТА НА РЕГИОНАЛНАТА ВЛАСТ ЗА УСПЕШНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗДРАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ.
ПРОФ. МИЛЧЕВА ПОСТАВИ ОСНОВНИ АКЦЕНТИ, КАСАЕЩИ РЕГИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ, МОТИВИРАНЕ И НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТА НА ЗДРАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В МЕДИЦИНСКИЯ И ЗДРАВНИЯ ТУРИЗЪМ. ТЯ СПОДЕЛИ ОПИТА СИ КАТО РЪКОВОДИТЕЛ, КЪМ КОГОТО СЕ ОБРЪЩАТ НЕПРЕКЪСНАТО РАБОТОДАТЕЛИ, ТЪРСЕЩИ ЗДРАВНИ КАДРИ, ЧИИТО ДЕФИЦИТ Е ОГРОМЕН В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ.
ДОКТОР МАРИАНА АЛБЕРТ, ПРЕДСТАВИ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ КОЛЕЖ, СОФИЯ ,ОТНОСНО НАГЛАСИТЕ ИМ ДА РАБОТЯТ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНСКИЯ И ЗДРАВНИЯ ТУРИЗЪМ, РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЛАДЕЕНЕТО НА ЧУЖД ЕЗИК И НЯКОИ ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО ИМ. ПРИЛАГАНЕТО НА СТИМУЛИ, НАЙ-ВЕЧЕ АДЕКВАТНО ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ ТРУД, КОЕТО БИ СПОМОГНАЛО ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА У НАС.
ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНСКИЯ И ЗДРАВНИЯ ТУРИЗЪМ СЕ ОБСЪДИХА В ДОКЛАДА НА ВЕСЕЛА ЦОЛОВА, КОЯТО ПРЕДСТАВИ КОСТАДИН МЛАДЕНОВ – ТУТОПЕРАТОР.
ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ НЕ САМО НА РЕГИОНАЛНО, НО И НА НАЦИОНАЛНО НИВО ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА, ОТНОСНО РОЛИТЕ НА ВСЕКИ УЧАСТНИК В УСЛУГИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКИЯ И ЗДРАВНИЯ ТУРИЗЪМ.
ПРОФ. МИЛЧЕВА КАТО МОДЕРАТОР НА СЕСИЯТА, ДАДЕ ХОД НА ДИСКУСИЯТА, В РЕЗУЛТАТ НА КОЯТО СЕ ОЧЕРТАХА НЯКОЛКО ВАЖНИ ИЗВОДА:
1. РЕГИОНАЛНАТА ВЛАСТ Е ФАКТОР ЗА ИНИЦИИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ.
2. ОСИГУРЯВАНЕТО НА АДЕКВАТНО ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ ТРУД ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ДО ЗАДЪРЖАНЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ У НАС.
3. СЪЗДАВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНСКИЯ И ЗДРАВНИЯ ТУРИЗЪМ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РОЛИТЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, СЪОБРАЗНО ТЕХНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ.

На вниманието на участниците в Седма национална конференция по медицински и здравен туризъм – с молба за предложения
Радвам се, че имах възможност да присъствам на VІІ-та конференция. Организицията както винаги беше на много високо ниво.
1. За мен трябва да се обърне внимание на това, че се разработват програми, които дублират специалности, изучавани в различни университети (спортен масажист, треньор, аниматор). Не е разумно добрите ни специалисти да работят в чужбина, а в България да останат тези, които са завършили курсове.
2. В медицинските университети се обръща голямо внимание на противопоказанията и начина за използване на минералните води. Хотелиерите трябва да поставят указателни табла, на които информацията да бъде точно и ясно формулирана относно престоя в минералните басейни.
3. Предлагам да има по-тясна връзка между университетите и работодателите, за да могат да се подготвят местни хора за работата им в Медикъл и СПА хотелите.
по места.
Сърдечни поздрави!
МАРИАНА АЛБЕРТ, д.п. – Главен асистент Медицински колеж „Й.Филаретова” към Медицински унивеситет София

На вниманието на участниците в Седма национална конференция по медицински и здравен туризъм – с молба за предложения

След, всичко което си казахме и което не успяхме да си кажем…и след изживяните и недоизживяни прекрасни мигове ,когато бяхме заедно,предлагам: Курортът Минерални бани да бъде включен във всички РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ, на всички министерства,ведомства,организации….,най-после да чуе България и не само България…че водата тук е уникална,че е БОЖЕСТВЕН ДАР…и прави чудеса…,и е здраве….за да я използват хората и да са благодарни, не на нас,а на природата…. Ние всичко останало , ще направим…нали видяхте,че ни е обхванал творчески ентусиазъм,запретнали сме ръкави..и работим здраво…,просто имаме нужда от ВАШАТА помощ,за да чуят хората за нас. Благодаря Ви,че бяхме заедно,благодаря Ви за всичко необикновено,което ми се случи през тези откраднати 3 дни.

Очаквам следващите ни срещи с нетърпение.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития