БЕЗПЛАТНИ КАРДИОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
организирани на 05.02.2018 г. /понеделник/ и на 12.02.2018 г. /понеделник/
от 8,30 часа в ЗДРАВНА СЛУЖБА - с. Минерални бани
О Ч А К В А М Е   В И !!!!" /> БЕЗПЛАТНИ КАРДИОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
организирани на 05.02.2018 г. /понеделник/ и на 12.02.2018 г. /понеделник/
от 8,30 часа в ЗДРАВНА СЛУЖБА - с. Минерални бани
О Ч А К В А М Е   В И !!!!" />
Община Минерални бани
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕУважаеми жители,

Община Минерални бани се включи в организираната от Националното Сдружение на Общините в Република България, национална кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“, като предлага на всички Вас


БЕЗПЛАТНИКАРДИОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИорганизиранина 05.02.2018 г. /понеделник/ и на 12.02.2018 г. /понеделник/от 8,30 часав ЗДРАВНА СЛУЖБА - с. Минерални бани
О Ч А К В А М Е   В И !!!!‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития