Община Минерални бани
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕВ изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Община Минерални бани разработи Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от 1 март 2023 г., в 30-дневен срок, Община Минерални бани предоставя на вниманието на гражданите за обсъждане проект на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Мнения, становища и предложения могат да бъдат направени:

- на email: info@mineralnibani.bg;

- в писмен вид в деловодството на Община Минерални бани, на адрес: с. Минерални бани, бул. „В. Левски“ №3.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
Приложения към Анализ на потребностите от социални услуги‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития