Община Минерални бани
Официален сайт

Ремонтират обществената баня в Минерални бани по проектРемонтират обществената баня в Минерални бани по проектВ община Минерални бани вече стартира ремонтът на обществената баня. Технически ръководител отстрана на изпълнителя ДЗЗД „Пи Ес Стройконсулт” на обекта е Ферди Дауд, който уверява, че ремонтните дейности ще бъдат извършени качествено и в срок. Ремонтът на обществената баня се извършва по проект „Минерални пътища – ваканции и природа с едно мигване”. Проектът е по Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен район по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020, изпълняван от община Минерални бани. Общата стойност на проекта е 573 400 лева без ДДС. Проектът предвижда да бъде извършен цялостен ремонт на обществената баня с минерална вода в Националния курорт. Качеството на минералната вода в община Минерални бани няма аналог на Балканския полуостров и е равно на това в Карлови Вари.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития