Община Минерални бани
Официален сайт

Програма за развитие на туризма приеха в Минерални баниПрограма за развитие на туризма приеха в Минерални баниМестният парламент в Минерални бани заседава при всички мерки за безопасност. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 6 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени още 10 нови. Предложението бе одобрено от общинските съветници и така дневния ред достигна 16 проекта за решения. Приета бе Програма за развитие на туризма в община Минерални бани. Местният парламент одобри и Общинска програма за изпълнение на Националната програма и план за действие за овладяване популацията на бездомните кучета. Приети бяха и инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково през 2019 г. Местните парламентаристи се произнесат и по решение за отпускане на дърва за хората, участвали в гасенето на пожари през 2020г. Шестима доброволци от селата Сираково и Колец, участвали в гасенето на горски пожари през това лято ще получат безвъзмездно по 3 кубика дърва за огрев. Местният парламент одобри и отпускане на еднократни финансови помощи за жители на общината в тежко финансово положение. Община Минерални бани и тази година ще кандидатства с проекта „Топъл обяд”, стана ясно по време на заседанието. Сред останалите решения бяха продажба чрез публичен търг на имоти частна общинска собственост, прекратяване на съсобственост и изменение на кадастрална карта.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития