Община Минерални бани
Официален сайт

Програма за развитие на туризма приеха в Минерални баниПрограма за развитие на туризма приеха в Минерални баниМестният парламент в Минерални бани заседава извънредно на 19-ти юли. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 6 докладни записки, но зам. председателя Мюмюн Зекир, който води извънредното заседание предложи преди началото му да бъдат добавени 5 нови. Вижте по-важните проекти за решения върху които разискваха общинските съветници. Първата от тях бе приемане на Програма за развитие на туризма в община Минерални бани за 2018-2019 г. Местните парламентаристи определиха кои ще бъдат средищните детски градини и училища в общината през предстоящата учебна година. Разгледано бе и решение за създаване на доброволни формирования за защита при бедствия и аварии. Съветниците решиха дали да бъдат предоставени средства под формата на допълнителна субсидия на НЧ „Будилник – 1903” в с. Сусам и НЧ „Сеяч – 1924” в с. Сираково. Двете читалища получиха по 1 500 лева за провеждане на селищните празници в Сусам и Сираково. Кметът на общината Мюмюн Искендер ще поиска актуализиране на годишната програма за 2018 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития