Община Минерални бани
Официален сайт

Програма за развитие на читалищата приеха в Минерални баниПрограма за развитие на читалищата приеха в Минерални баниОбщинския съвет в Минерални бани проведе последното си за тази година редовно заседание на 30 декември. В проекта за дневен ред първоначално бяха предвидени само три докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 12 нови. Сред по-важните проекти за решения, приети на днешното заседание бяха приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани. Съветниците гласуваха и отпускане на еднократни финансови помощи. Те приеха и изменение и допълнение на правилника за организация работата на Общинския съвет. Това решение е наложително, в случай, че има ново още по-драстично затягане на мерките срещу К-19, защото то ще ни даде възможност да провеждаме онлайн заседания на местния парламент, коментира Мехмед Лятиф. Гласувано бе и решение община Минерални бани да кандидатства с проект по програмата за асистирана подкрепа. Приет бе и план за действие на общинските концесии, както и актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Сред останалите докладни бяха прекратяване на съсобственост и изменение на имотни граници в землището на село Сусам.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития