Община Минерални бани
Официален сайт

Проектно предложениеПроектното предложение на община Минерални бани “Туризъм за почивните дни - Уикенд туризъм”, подадено за участие в процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. премина успешно етап “Оценка на административното съответствие и допустимостта”. Пълната информация може да бъде намерена на www.esf.bg‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития