Община Минерални бани
Официален сайт

Проект ЗАЕДНО приключиха в Минерални баниПроект ЗАЕДНО приключиха в Минерални баниЗаключителна пресконференция по проект ЗАЕДНО се проведе днес в заседателната зала на община Минерални бани. Тя бе открита от координатора на проекта за общината Петя Малинова. Директорът на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” Славея Костадинова сподели, че са започнали този проект с известна нотка на притеснение, но сега на финала вече са готови да напишат и реализират и други подобни проекти. Проектът се изпълняваше съвместно между община Минерални бани, СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в Минерални бани, СУ „Христо Ботев” в с. Караманци и Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие”. Повече подробности за проекта ще бъдат съобщение на предстоящата пресконференция, сподели координаторът на проекта за общината Петя Малинова. На 16 септември 2016 г. стартираха дейностите на клубовете по интереси за изпълнение на проект ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж+, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът е по Приоритетна ос „Образователна среда и активно социално приобщаване”, процедура Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила. Проектът бе с начало 22 август 2016 г. Финансирането от ЕСФ е в размер на 353 590,90 лв., а националното финансиране – 62 398,39 лева. Общата стойност на договора е 415 989,29 лева. Проектът се изпълни от бенефициента СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в Минерални бани в партньорство с Община Минерални бани, СУ „Христо Ботев” в с. Караманци и Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” – Хасково. За изпълнение на заложените в проекта дейности се сформираха 13 клуба по интереси, в които взеха участие 340 ученици, включително и ученици от малцинствени общности от двете училища в община Минерални бани – 204 ученици от турския етнос и 61 ученици от ромския етнос. Обучени бяха 86 родители. Бяха проведени 5 приключенски лагера с участието на 600 ученици от двете училища и 6 спортни празника с участието на 460 ученици, както и 3 празника на различията с всички ученици от общината и децата от детската градина в Минерални бани. Час по-късно в залата СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в Минерални бани започна празник на различията по повод края на проекта. В него взеха участие над 250 ученици от училищата в община Минерални бани. Преди тържеството гостите на празника имаха възможността да разгледат финалната изложба триптих „Шарена черга” на групите по дейност „Етномозайка” от двете училища с образци от предмети на бита на различните етнически общности в община Минерални бани, създадени с техники от областта на изобразителното и приложно изкуство – рисуване, апликиране, декупаж, моделиране, тъкачество и други. Посетителите бяха впечатлени от характерните декоративни елементи с традициите на различните общности, като част от предмети на бита и културата. На сцената се изявиха учениците в клубовете „сцената ни учи и сближава” и „Танци-манци” от СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – Минерални бани и СУ „Христо Ботев” – Караманци. Представена бе и изложба с модели на самолети и кораби, изработени от учениците от клуб „Авио и корабо моделизъм” по дейност „Спортът е приятелство” към СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – Минерални бани. Празничният ден завърши с кулинарна изложба на клуб „Етнокухня” от СУ „Христо Ботев” – Караманци. Проектът ЗАЕДНО допринесе за развитието на подкрепяща и позитивна образователна среда в етнически смесените училища в община Минерални бани, благоприятстваща пълноценната реализация и успешна социализация на учениците от етнически малцинства.


Още снимки


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития