Община Минерални бани
Официален сайт

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани“Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани“

Одобрени и верифицирани са всички разходи по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани“, изпълнен по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

С решение на УО на ОП РЧР от 13.04.2021 г. е одобрен и подаденият финален отчет по проекта, като са верифицирани 100% от направените разходи.

Реализацията на проекта осигури временна заетост за 11 лица и подкрепи почти 200 жители на общината в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от пандемията COVID-19, като им предостави услуги за закупуване (със средства на заявителите) и доставяне на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа необходимост; заплащане битови сметки на заявителите и при нужда осъществяване на неотложни административни услуги.

Екипът на общината изказва своята благодарност към всички, които допринесоха за успешната реализация на проектните дейности и постигане на заложените цели!‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития