Община Минерални бани
Официален сайт

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ



ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 11.06.2021 г. от 10:00 часа около Статуя на Минералната вода в с. Минерални Бани, ще се проведе промоционално събитие, организирано в рамките на проект № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», финансиран в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG VA Гърция-България 2014-2020.

Домакин на събитието е Община Минерални бани, която е и водещ партньор по проекта.

Общата цел на мероприятието е да се осведоми широката общественост, местната власт, представители на туристическия бранш, неправителствени организации и др. за целите на проекта, предвидените дейности и очакваните резултати.

В рамките на събитието ще се даде и официално начало на ремонтните дейности по Обществена баня в село Минерални бани. Обществената баня, която е снабдена с геотермална минерална вода е от съществено значение за развитието на Минерални бани като национален курорт. Строително- ремонтните дейности включват ремонт на покрива, подсилване на конструктивните елементи на сградата, подмяна на водоснабдителна инсталация, подмяна на части от канализацията, ремонт на отоплителната система, ремонт на ел. инсталация, изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация. В обсега на ремонта е включен и ремонт на помещенията, което включва, полагане на мазилка, теракотни плочи, подово отопление, топлоизолация на стените, ремонт на мъжката и дамската съблекални. Изпълнител на строително- монтажните дейности е ДЗЗД „ПИ ЕС Стройконсулт".

В рамките на проекта се предвиждат и дейности за развитие и промотиране на туристическия продукт „Минерални пътища", който има за цел популяризирането и развитието на природното наследство на минералните извори, като средство за насърчаване развитието на туризма и повишаване на конкурентността в трансграничния регион.

За повече информация: Недялка Ангелова, телефон: (03722) 20-20, ел. поща: info@,mmeralmbani.bg, уеб адрес: www.mineralpaths.eu, Facebook: @mineralpaths

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», съфинансиран от Европейския Съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Община Минерални бани, област Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития