Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Четиридесет и шесто редовно заседание на 20.07.2015г.,(понеделник) от 10:00ч. в стая № 10, 2 етаж, Общинска администрация.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, издаване на запис на заповед от община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, за проект „Реконструкция на туристическа еко пътека „с. Минерални бани – Голямо градище – връх Гарваница”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, издаване на запис на заповед от община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, за проект „Реконструкция на туристическа еко пътека „Айкаас-Градището-с. Сърница”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, издаване на запис на заповед от община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, за проект „Реконструкция на туристическа еко пътека „с. Сърница-м.Петте чучура-с. Ангел Войвода”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, издаване на запис на заповед от община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, за проект „Реконструкция на туристическа еко пътека „с. Боян Ботево-Улу дере-м. Орлови скали”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5.Текущи.
Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в стаята на Председателя на ОбС, както следва:

На 15.07.2015г. / сряда/ от 10:00 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани;


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития