Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 19.07.2018 г. (четвъртък) от 13:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет. ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка относно, приемане на Програма за развитие на туризма в община Минерални бани 2018-2019 г. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 2. Докладна записка относно, определяне на средищните детски градини и училища в община Минерални бани през 2018/2019 учебна година. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 3. Докладна записка относно, създаване на доброволни формирования за защита при бедствия и аварии на територията на община Минерални бани. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 4. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на НЧ „Будилник-1903“ с. Сусам и НЧ „Сеяч-1924“ с. Сираково. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 5. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2018 г. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 6. Текущи. ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П…………… /Мюмюн Зекир/‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития