Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 10.04.2018 г. (вторник) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет. ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 620 от 26.03.2018 г. Докладва:Мехмед Лятиф Председател на ОбС Мин.бани 2. Докладна записка относно, кандидатстване на община Минерални бани по покана за представяне на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 г. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 3. Текущи. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П……………… /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития