Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 10.01.2018 г. (сряда) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, удължаване срока на поет временен безлихвен заем към бюджета на община Минерални бани от набирателната сметка на общината до 31.12.2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, определяне на представител на общината за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани


3. Текущи.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития