Община Минерални бани
Официален сайт

Официално откриване на новия Оранжериен комплекс за цветя в Минерални баниОфициално откриване на новия Оранжериен комплекс за цветя в Минерални баниОранжериен комплекс за цветя откри кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер. Новата оранжерия за цветя и храсти ще разчита на термалните води. Тя е изцяло компютризирана. Проектът за оранжерията е на стойност около 700 000 лева. В нея ще се произвеждат растения за нуждите на парковете, градините в Минерални бани и кметствата на общината, поясни Искендер.

За момента са назначени трима работници и управителка, ландшафтен специалист. Оранжерията ще се ръководи от кадър на Хасковската професионална гимназия по дървообработване и строителство. „Тя е много силно попадение за развитието на оранжерията ни“, посочи Искендер. Всичко, което се произвежда и е излишно ще се продава като продукция, каза още кметът.

Реализирахме проект „Насърчаване използването на ниско-температурни геотермални източници чрез изготвяне на оперативно ръководство и новаторски решения в областта на зелената енергия”, с акроним ENERGEIA, изпълняван по договор за финансиране № В3.11.01 от 23.10.2013г. по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013”, който има за цел да насърчи разумното използване на ниско температурни геотермални ресурси, като стратегически енергийни източници за зелено развитие в Гърция и България, каза кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер.

Водещ партньор по проекта е Децентрализираната администрация на Македония Тракия – Дирекция води на Източна Македония и Тракия, Гърция. Останалите партньори са Аристотел университет в Солун, Демокрит университет на Тракия, Регион Централна Македония в Гърция, Община Самотраки, Гърция, Министерството на икономиката и енергетиката от българска страна, както и общините Симитли и Минерални бани.

Проектът третира изграждането на оранжерия съгласно действаща програма “Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007–2013“, в частта „Насърчаване използването на нискотемпературни геотермални източници”. Отредено e УПИ II, с площ 6 000 м2, от които 3 000 м2 са заградени с ажурна ограда, състояща се от поцинковани стоманени колове и мрежа. В заградената част на имота е застроена оранжерия с площ от 576 м2 за отглеждане на цветя и посадъчен материал, а останалата площ от 2 424 м2 ще се използва за отглеждане на растения на открито. Оставащите 3 000 м2 се предвиждат за бъдещо доразвитие на оранжерийния комплекс, добави още г-н Искендер.

Изграждането на оранжериен комплекс е предизвикано от нуждата на Община Минерални бани за задоволяване на собствени потребности от производство и отглеждане на цветя и посадъчен материал за озеленяване, облагородяване и залесяване на парковете и зелените площи. На територията на община Минерални бани има одобрени и финансирани паркове от ЕС, които е необходимо да се стопанисват и поддържат, поради което изграждането на оранжериен комплекс е икономически целесъобразно решение.

Очакваните ползи, като резултат от реализацията на проекта, са използване на екологично чисти енергийни източници за стимулиране на регионалната икономика и опазването на околната среда, укрепване на оперативната ефективност на регионалните и държавните власти, занимаващи се с геотермални ресурси, както и подобряване на регионалната икономическа политика и опростяване на процедурите в полза на потенциалните потребители, инвеститори и частни лица, отбеляза Мюмюн Искендер.
За откриването на комплекса се събраха много граждани и гости на общината. След прерязването на лентата новосформиран състав на местното читалище изпълни няколко от най-новите си песни.


Още снимки


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития