Община Минерални бани
Официален сайт

Общинският съвет в Минерални бани заседава за тридесети пътОбщинският съвет в Минерални бани заседава за тридесети път

Тридесетото си редовно заседание провежда Общинския съвет в Минерални бани. Началото ще бъде дадено в 13,00 часа на 10-ти юли. В проекта за Дневен ред са заложени 9 докладни записки, каза председателят на местния парламент Мехмед Лятиф.

След по-важните от проектите за решения са докладна записка относно приемане на Общински план за младежта за 2023 г. както и приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Минерални бани. Общинските съветници ще се произнесат по решение за добива на дървесина от широколистни дървесни видове в горските територии на общината през 2023 г. Сред останалите решения са задание за издаване на Разрешение за изработване на ПУП, актуализиране на годишната програма за 2023 г. и отдаване на имоти под наем с организиране на публичен търг.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития