Община Минерални бани
Официален сайт

Общинският съвет в Минерални бани заседава за четвърти пътОбщинският съвет в Минерални бани заседава за четвърти пътЧетвъртото си редовно заседание за този мандат ще проведе днес Общинският съвет в Минерални бани. Началото на заседанието е от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинския съвет. В проекта за дневен ред са включени 33 докладни записки, информира председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са приемането Бюджета на община Минерални бани за 2020 г., приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2019-2023 г., както и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. Преди това председателят на Общинския съвет ще внесе за приемане Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 2019 г. Местните парламентаристи ще трябва да дадат мандат за провеждане на редовното общо събрание на Асоциация „ВиК – Хасково”. Те ще разгледат и Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Стройкомерс” ЕООД за 2019 г. Предстои приемане на Общински план за младежта през 2020 г., както и Програма за полагане на общественополезен труд от лица, които са обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2020 година. Местните парламентаристи ще се произнесат и по отмяна на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане за минерална вода и учредяване на сервитутни права. Сред останалите проекти за решения са такива за прекратяване на договори за покупко-продажба, отдаване под наем на имоти и закупуване на прилежащи площи.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития