Община Минерални бани
Официален сайт

Общинският съвет в Минерални бани заседава извънредноОбщинският съвет в Минерални бани заседава извънредноИзвънредно заседание проведе от 14,00 часа в четвъртък Общинския съвет в Минерални бани. На заседанието присъстваха 9 от 13 общински съветници и то бе обявено за законно от председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Двама от 11-те съветници на ДПС в родопската община отсъстваха по уважителни причини. Поредното си неприсъствие на заседания на местния парламент регистрираха двамата съветници от ПП ГЕРБ. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 6 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на местния парламент Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 4. Сред по-важните проекти за решения бяха изменение и допълнение на Наредба №7 за определяне на местните данъци. Съветниците одобриха и задание за изработване на проект за ПУП – Парцелиран план за обект „Аварийно почистване на дере и изграждане на съоръжение за предпазване от наводнения, както и реконструкция и възстановяване на водосток в село Винево. Те се произнесоха и по докладна относно емитиране на облигации при условията на частно пласиране. Друго важно решение бе одобряване на ПУП с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична централа.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития