Община Минерални бани
Официален сайт

Общинския съвет в Минерални бани заседава на първия учебен денОбщинския съвет в Минерални бани заседава на първия учебен денОбщинския съвет в Минерални бани проведе извънредно заседание от 14,00 часа на първия учебен ден. В проекта за дневен ред бяха включени общо 6 докладни записки, информира председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях бяха проект за Прилагане на чл.69, ал.2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в СУ „Христо Ботев” в Караманци и СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в Минерални бани. Разгледана бе и докладна за формиране на група с деца под минимума в база на Детска градина „Снежанка” в Сърница.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития