Община Минерални бани
Официален сайт

Общинските съветници в Минерални бани ще работят безвъзмездноОбщинските съветници в Минерални бани ще работят безвъзмездноОбщинският съвет в Минерални бани проведе второто си редовно заседание за новия мандат. Двама ще бъдат зам. председателите на Общинския съвет и това са Мюмюн Зекир и Мустафа Шабан. Заплатата на председателя на общинския съвет ще бъде 25 % от тази на кмета на общината, решиха местните парламентаристи. Самите съветници пък ще работят без да получават възнаграждение за това, гласи друго тяхно решение.
По-важните от взетите решения касаят утвърждаване на ценоразпис за остатъци от дървесина и вършина, избор на временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.
Местните парламентаристи избраха и Временна комисия за определяне броя и състава на Постоянните комисии към Общинския съвет. Те решиха да бъдат отпуснати допълнителни средства на НЧ „Заря – 1957” в Минерални бани, които са необходими за успешното приключване на 2015 г. Съветниците определят и делегати на община Минерални бани в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Те избраха и представител на общината в Областния съвет за развитие на Хасковска област. Местните парламентаристи приеха нова структура на общинската администрация в Минерални бани. В нея са заложени двама зам. кметове. Друго тяхно решение е за отпускане на еднократни финансови помощи на хора от общината в затруднено здравословно и финаносво положение.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития