Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани влиза в туристически район „Тракия”Община Минерални бани влиза в туристически район „Тракия”Община Минерални бани ще стане съучредител в Организацията за управление на туристически район „Тракия” в Пловдив. Това реши на последното си заседание Общинския съвет в Родопската община. Поканата за участие в учредяването на организацията е изпратена от СНЦ „Тракийски туристически район”. Със Закона за туризма е регламентирано създаването на организации за управление на туристическите райони. С последващи нормативни документи е уточнен техния брой, наименование и седалища. Община Минерални бани заедно с още 35 общини е включена в туристически район „Тракия”, чието бъдещо седалище ще бъде град Пловдив.
Целта на организацията е чрез районирането да се постигне едно по-успешно провеждане на националната туристическа стратегия чрез създаване на съвместни световно познаваеми туристически продукти и реализация на различни местни инициативи, както и увеличаване на популярността и познаваемостта на региона чрез бранда „Организация за управление на туристически район „Тракия”.
Организациите за управление на туристическите райони ще могат да бъдат финансирани със средства, отпуснати по пътя на държавното финансиране за дейностите си чрез Министерството на туризма. Особено внимание ще бъде отделено на рекламата и презентирането на туристическия район, със собствен имидж и индивидуалност.
Общинския съвет в Минерални бани реши общината да бъде представлявана в сдружението от кмета Мюмюн Искендер.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития