Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани стартира изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет на община Минерални бани“Община Минерални бани стартира изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет на община Минерални бани“

От 03.04.2023 г. в община Минерални бани стартира изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет на община Минерални бани”, договор №BG05SFPR002-2.002-0136-C01 по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”.

Целта на проекта е развитие и укрепване на общинския капацитет на община Минерални за подкрепа реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми.

Предоставянето на интегрирана подкрепа на общината в изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по – ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.

По процедурата се предвижда наемане на един нов служител на пълно работно време за 9 месеца на длъжност сътрудник за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.

Бюджетът на проекта е 17 409,00 лв.

Проектът ще се изпълнява 11 месеца, считано от 03.04.2023 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития