Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани подписа договор за финансиране на проектОбщина Минерални бани подписа договор за финансиране на проект

Община Минерални бани подписа договор с Националния доверителен екофонд за финансиране на проекта „Оптимизиране начина на водовземане на разрешителен режим за минерални води от сондаж CH-3ВП чрез изграждане на нов водопровод, ремонт на съществуващи резервоари и изграждане на разпределителна мрежа в с. Минерални бани – втори етап, подобект А“.

Това информира зам. кмета на общината Нуртин Сабри. Стойността на финансирането е 396 093 лева, а максималната стойност на проекта е 792 186 лева. Вторият етап включва ремонт на втория резервоар за минерална вода, което ще позволи да се подава вода до централната част на кв. „Нов живот“, където интензивно се изграждат нови хотели и оздравителни заведения, добави още Нуртин Сабри.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития