Община Минерални бани
Официален сайт

Община Минерални бани кандидатства с проект за горски пътищаОбщина Минерални бани кандидатства с проект за горски пътища

Община Минерални бани кандидатства с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ с проект за горски пътища по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Проектът предвижда да бъдат подобрени горските пътища на територията на община Минерални бани. Първият от тях е между местностите „Чакърова чешма”, „Пробития камък” и „Душка дере”. Втория път е между „Тошева нива”, „”Джурката”, „Могила”, „Липовица” и „Пожара”. Третия път е между местностите „Араба конак” и „Чакърова чешма” в землището на село Сърница. Основната цел на проекта е подобряване на противопожарна инфраструктура на съществуващ водоизточник за борба с горските пожари.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития