Община Минерални бани
Официален сайт

Обсъдиха публично проекта за бюджет в община Минерални баниОбсъдиха публично проекта за бюджет в община Минерални баниОбсъдиха публично проекта за бюджет в Община Минерални. Обсъждането се състоя в голямата зала на Общинския съвет от 09,00 часа на 5-ти февруари. То се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси. Проектът за общински бюджет за 2021 г. бе представен за обсъждане. Бяха изказани становища, мнения и предложения от страна на местната общност. Изготвен бе протокол, който е неразделна част от проекта и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет. Гражданите имаха възможност предварително да се запознаят с материалите в стая № 4 в Общинската администрация.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития