Община Минерални бани
Официален сайт

Нова Наредба №7 за местните данъци приеха в Минерални баниНова Наредба №7 за местните данъци приеха в Минерални баниОбщинският съвет в Минерални бани проведе осмото си редовно заседание за този мандат. Първоначално в проекта за дневен ред бяха заложени 6 докладни записки, но преди началото на заседанието Председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени 9 нови. Така техният брой нарасна на 15. Сред по-важните от проектите за решения бяха приемане на нова Наредба №7 за определяне на местните данъци на територията на община Минерални бани и докладна записка относно поемане на дългосрочен общински дълг. Местните парламентаристи разгледаха отчет за състоянието на общинската собственост от нейното управление и резултатите от разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, извършени през 2019 г. Актуализирана бе и годишната програма за 2020 г. Съветниците се произнесоха и за преиздаване на разрешително за водовземане на минерална вода. Приета бе и Наредба №8 за животновъдната дейност на територията на общината, както и годишен план за ползване на дървесина. Местните парламентаристи приеха и решение за разширяване на фотоволтаичната централа в село Татарево.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития