Община Минерални бани
Официален сайт

Минерални бани кандидатства по нов туристически проектМинерални бани кандидатства по нов туристически проектОбщина Минерални бани ще кандидатства с проект „Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на община Минерални бани”. Решението бе взето на извънредно заседание на местния парламент в Родопската община. Съветниците подкрепиха и искането на кмета Мюмюн Искендер за авансово плащане по проекта „Благоустрояване на улична мрежа в три населени места”. На заседанието бе актуализирана годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.за 2020 г. Местните парламентаристи дадоха съгласието си продажба чрез публичен търг на имоти частна общинска собственост. Коментирани бяха и мерките срещу Covid-19 на територията на общината. Кметът Мюмюн Искендер настоя за стриктно спазване на издадените заповеди за борба с пандемията по населените места.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития