Община Минерални бани
Официален сайт

Минерални бани съфинансира „Клетка 2” на сметището в ГарвановоМинерални бани съфинансира „Клетка 2” на сметището в Гарваново

Местният парламент в Минерални бани взе решение общината да финансира обект „Втора клетка за отпадъци в Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково”. Сумата, която трябва да заплати община Минерални бани е 147 523 лева с ДДС. Общините Хасково и Димитровград ще трябва да заплатят съответно 1 969 841 лева и 1 066 834 лева. Това е необходимо, защото в периода 2015-2020 г. е запълнен капацитета на Клетка 1. При извършеното геодезично заснемане на клетката и направените изчисления, се установява, че свободния капацитет осигурява депонирането на отпадъци до месец юни 2021 г. В същото това време новата Клетка 2 трябва да е изградена и да започне нейното използване. Изграждането на Клетка 2 на сметището в Гарваноно е ангажимент на общините-членки на регионалното сдружение. В сумата за изграждането на Клетка 2, която е общо 3 184 200 лева са включениинженеринг-проектиране, строителство, авторски надзор и строителен надзор за обекта. Сумата ще бъде покрита от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, натрупани досега и до момента на въвеждане в експлоатация на Клетка 2.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития