Община Минерални бани
Официален сайт

Мерки за недопускане на пожари вземат в община Минерални баниМерки за недопускане на пожари вземат в община Минерални баниДа не се допуска паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в землището на село Сърница разпореди кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер. Заповедта е във връзка със стриктното спазване на предписанията на РИОСВ – Хасково. Землището на село Сърница попада в поддържан резерват и затова е необходимо строго спазване на дейностите, предвидени в противопожарните планове за поддържане на тези територии.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития