Община Минерални бани
Официален сайт

Мерки против пожари с отоплителни уреди вземат в Минерални баниМерки против пожари с отоплителни уреди вземат в Минерални баниМерки против пожари с отоплителни уреди вземат в Минерални бани. Напомняме на всички граждани на общината, че през отоплителния сезон в жилища на граждани рязко нараства броят на пожарите, причинени от отоплителни и нагревателни прибори. Наред с унищожаването на сградите и домашното имущество в много случаи пожарите застрашават живота и здравето на хората. Основна причина за възникването на тези пожари е неправилното ползване на отоплителните уреди, небрежност при боравене с открит огън и късо съединение в ел. инсталации.
Ето какви правила за поведение трябва да използват жителите на общината при използване на отоплителни уреди на твърдо гориво. Печките следва да се разполагат на безопасно разстояние от горими конструкции и материали. Комините на сградите трябва да са измазани, без пукнатини и периодично да се почистват от натрупаните сажди. Димоотводните тръби да се монтират правилно, на разстояние не по-малко от 80 см. от горими материали. В никакъв случай да не се допуска използването на вентилационните канали като комини. Никога не изхвърляйте не изстинала сгурия там, където има горими отпадъци. Не използвайте запалими течности, за да разпалите печката.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития