Община Минерални бани
Официален сайт

Мерки против болестта чума по животните вземат в Минерални баниМерки против болестта чума по животните вземат в Минерални баниОбщинската епизоотична комисия в Минерални бани проведе свое заседание във връзка с мерките срещу констатираното огнище на болестта чума по дребните преживни животни констатирана в с. Воден, община Болярово. Председателят на комисията Мюмюн Ибрам запозна присъстващите със заповедта на областния управител за мерките които трябва да бъдат предприети. Със своя заповед кмета на община Минерални бани разпореди на кметовете на кметства да информират всички собственици на едри и дребни преживни животни за картината на болестта. Собствениците на животновъдни обекти бяха предупредени да засилят мерките за биосигурност, да следят за състоянието на животните си и при съмнение за заболяване или смъртност незабавно да информират органите на ОБДХ – Хасково. Кметовете на населени места са задължени да оказват съдействие на ветеринарните органи при извършване на клинични прегледи на всички възприемчиви видове селскостопански животни, се казва още в разпореждането на общинския кмет. Кметовете на кметства и органите на МВР да съдействат при осъществяване контрола върху придвижването на животните.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития