Община Минерални бани
Официален сайт

Мехмед Лятиф подготвя заседание на ОбС в Минерални баниМехмед Лятиф подготвя заседание на ОбС в Минерални баниПредседателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф подготвя първото за тази година редовно заседание на местния парламент. На 25 януари той свиква на работни заседания Постоянните комисии към Общинския съвет. Първа от 10,00 часа ще заседава комисията по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Поломин час по-късно ще започне работа и Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. За 11,00 часа е насрочено заседанието на Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет в Минерални бани. Всички заседания ще се проведат в Заседателната зала на Общинския съвет, каза още Мехмед Лятиф.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития