Община Минерални бани
Официален сайт

Мехмед Лятиф отчете дейността на Общинския съвет в Минерални баниМехмед Лятиф отчете дейността на Общинския съвет в Минерални баниОтчет за дейността на Общинския съвет в Минерални бани за последната календарна година направи неговият председател Мехмед Лятиф. През този период са проведени 10 редовни заседания на на Общинския съвет и 3 извънредни. Проведени са 21 заседания на постоянните комисии и са приети 188 решения от Общинския съвет, каза Мехмед Лятиф. В по-голямата си част тези решения са по важни въпроси за нормативната база в общината, по провеждането на по-стабилна бюджетна политика, по създаването на инвестиционен климат и по развитие на социалната система. Всички решения се публикуват в сайта на Община Минерални бани, както и приетите наредби, програми, планове, правилници и стратегии. Общинските съветници участваха активно в обществено-политическия живот на общината. В голямата си част те винаги се отзовават на жалбите и молбите на гражданите и предлагат мерки за тяхното решаване. Въпреки, че отчитаме един кратък период, който се характеризира с интензивност, отговорност, инициативност и все по-голяма задълбоченост в нашата работа, смятам, че е възможно дейността на Общинския съвет през следващия период да бъде още по-добра и още по-ефективна за развитието на община Минерални бани. Няма съмнение, че всеки от нас ще вложи още повече от своята положителна енергия в името на това местното самоуправление да става все по-силно и да придобива все по-осезателно признаците на европейското местно самоуправление, се казва още в отчета на председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития