Община Минерални бани
Официален сайт

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер избран в УС на НСОРБКметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер избран в УС на НСОРБКметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер бе избран в Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България като представител на Южен централен район.
Общото събрание на Сдружението на българските общини (НСОРБ) утвърди състава на Управителния съвет на организацията.
От Югозападен регион избрани за членове на УС са: Атанас Камбитов, Владимир Георгиев, Владимир Москов, Ивайло Симеонов. Те са кметове съответно на Благоевград, Самоков, Гоце Делчев и Елин Пелин.
От Северозападния регион са избрани Донка Михайлова, кмет на Троян, Златко Живков на Монтана, Калин Каменов от Враца и Пенка Пенкова, Лом.
Емил Кабаиванов, кмет на Карлово, Иво Димов на Димитровград, Мюмюн Искендер на Минерални бани, Павел Гуджеров на Раковски и Хасан Азис на Кърджали са номинирани и избрани като представители на Южен централен регион.
От Северен централен издигнатите и одобрени кандидатури са Айхан Хашимов, кмет на община Лозенец, Даниел Панов, кмет на Велико Търново и Пламен Стоилов, кмет на Русе.
От Югоизточен регион членове на УС са Георги Георгиев, кмет на Тунджа, Георги Димитров на Карнобат, Димитър Николов, кмет на Бургас.
Номинираните и избрани за членове на ръководния орган на НСОРБ от Североизточен регион са Александър Горчев от община Велики Преслав, Иванка Петрова, кмет на община Смядово, Нуридин Исмаил от община Хитрино.
За Столична община единствената кандидатура е тази на председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков, който става член на УС.
Управителният съвет на НСОРБ е изпълнителен орган, който организира изпълнението на решенията, приети от Общото събрание. Той избира и освобождава изпълнителния директор и определя възнаграждението му. Взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението. Обсъжда изготвения от изпълнителния директор проект на бюджет и го внася в Общото събрание. Освен това, УС има правомощията да създава комисии и различни звена в рамките на организацията, да присъжда отличия от нейно име, да изключва нейни членове и др.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития