Община Минерални бани
Официален сайт

Кметът Мюмюн Искендер предупреди за опасност от пожариКметът Мюмюн Искендер предупреди за опасност от пожариКметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер информира местното население за опасност от пожари. Особено внимателни трябва да бъдат земеделските стопани и работници, пастири, пчелари, посетители и работещите в горските територии и в съседство с тях за екстремен пожарен риск през периода 21.08-25.08.2019г. Предупреждението е получено от Национален институт по метеорология и хидрология за високи температури, силен вятър и екстремен риск от бързоразвиващи се пожари. Предвид горепосоченото, кметовете на населени места и кметства да заострят вниманието на стопаните при дейностите за почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места и при възможност да се спре почистването на пасища. При възникване на пожар, незабавно да уведомят компетентните органи с точен адрес на тел.112. и при възможност да окажат съдействие за ликвидирането му.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития