Община Минерални бани
Официален сайт

Извънредно заседание на Общинския съвет в Минерални баниИзвънредно заседание на Общинския съвет в Минерални баниМестният парламент в Община Минерални бани ще заседава извънредно от 15,00 часа днес. Проектът за дневен ред включва 4 точки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Като точка първа съветниците ще трябва да одобрят общинската програма за закрила на детето за 2016 г. Те ще отменят и свое решение под № 125 от 10-ти март. Третата докладна е за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A България – Гърция 2014-2020. Последната докладна е за преобразуване на имот от публична в частна общинска собственост.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития