Община Минерални бани
Официален сайт

Четвърта информационна среща на МИГ в Минерални баниЧетвърта информационна среща на МИГ в Минерални баниЧетвърта информационна среща-семинар за популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за МИГ се състоя на 22-ри март т.г. в община Минерални бани. Срещата бе водена от Иванка Душкова. В нея участваха представители на община Минерални бани.
Стратегията определя финансовата рамка и конкретните мерки по отделните оперативни програми и ПРСР, които ще се финансират от съответната МИГ. Тя се разработва с широко обществено участие, за да отговаря в пълна степен на реалните потребности на населението и потенциала за развитие. Разработването на добра, качествена и реалистична стратегия е от ключово значение за нейното одобрение и получаване на финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на ПРСР.
Предстои проектът за стратегията да бъде предложен за публично обсъждане, обясни Иванка Душкова. Идеята ни е да можем да предложим за одобрение стратегията до месец май и МИГ да кандидатства за финансиране още на първия кръг, когато шансовете са определено по-големи, тъй като на втория се очаква много по-силна конкуренция, уточни още г-жа Душкова.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития