Община Минерални бани
Официален сайт

Бюджетът на община Минерални бани ще е 7 907 702 леваБюджетът на община Минерални бани ще е 7 907 702 леваБюджета на община Минерални бани за 2018 година, който приеха на 25-тото заседание на Общинския съвет ще бъде 7 907 702 лева. Приходите с държавен характер са 2 397 701 лева. Приходите с общински характер в бюджета са фиксирани на 5 510 001 лева. Имуществените данъци, които общината очаква да събере са 479 500 лева, а приходите от собственост са определени на 997 500 лева. Общите приходи от общински такси възлизат на 563 000 лева, като най-голям е делът на таксата за битови отпадъци – 408 000 лева.
Заложените разходи за държавна дейност в бюджета на община Минерални бани са 2 397 701 лева, като за детските градини ще бъдат похарчени 387 841 лева. СУ „Проф. д-р Асен Златаров” ще получи 462 801 лв, а СУ „Христо Ботев” в с. Караманци ще има 614 081 лева. За отбрана и сигурност са заложени 196 409 лева, общинската администрация ще разполага с 560 116 лева. Седемте читалища на територията на община Минерални бани ще получат 75 409 лева, а за други дейности по културата сумата ще е 40 000 лева. За осветление на улици и площади ще бъдат похарчени 120 000 лева. За озеленяване са предвидени 504 000 лева, а за чистота други 504 000. Спортните клубове в общината ще бъдат финансирани с 25 000 лева. Общинското горско стопанство „Бряст Лес” ще разполага с 440 000 лева.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития