Община Минерални бани
Официален сайт

АНКЕТАУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ,
В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Минерални бани за периода 2021-2027 г.

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно обезпечаване на местното развитие през следващия програмен период. Той се изготвя и изпълнява в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, националните и европейските приоритети, определящи стратегическите рамки на новия програмен период.

Планът за интегрирано развитие на община Минерални бани 2021-2027 г. Ще определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в рамките на региона и ще осигури координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане за дефинираните цели за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината.

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. В тази връзка, общинска администрация Минерални бани призовава жителите на общината да се включат в изработването на този важен документ, като предоставят мнението си и дадат своята оценка за процесите и насоките за развитие на общината.
Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи с Вас, попълването на приложената АНКЕТА ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на плана!

Очакваме Вашите мнения и предложения в срок до 04.01.2021 г.

Попълнените анкети можете да оставите в деловодството на общината всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. или да изпратите на ел.поща min_bani@abv.bg.

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!


ПРИЛОЖЕНИE:
АНКЕТА‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития