Община Минерални бани
Официален сайт

7 306 521 лв. е макро рамката за бюджета на община Минерални бани7 306 521 лв. е макро рамката за бюджета на община Минерални баниОбщинските съветници в Минерални бани приеха бюджета на общината за 2016 г. Заложените в него приходи възлизат на 7 306 521 лв. каза кметът на общината Мюмюн Искендер. Заложените разходи за държавна дейност са 1 731 274 лв. За образование ще бъдат изразходвани общо 1 063 167 лв. За отбрана и сигурност са заложени 89 727 лв. За общинската администрация ще бъдат изразходвани 479 269 лв. Читалищата в община Минерални бани ще получат общо 63 720 лв.

Разходите за общинска дейност в бюджета на община Минерални бани са в размер на 5 575 247 лв. За дейността на Общинския съвет са заложени 85 000 лв. За водоснабдяване и канализация ще отидат 16 719 лв. Осветлението на улиците и площадите на селищата в общината ще струва 100 000 лв. За дейност „Спортни бази и спорт за всички” са предвидени 50 000 лв. За поддръжка, ремонт и изграждане на пътища са предвидени 537 010 лв.
Общинския съвет упълномощи кмета на общината Мюмюн Искендер да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития