Община Минерални бани
Официален сайт

Открита процедура за определяне на концесионерОбщина Минерални бани обявява, че на основание Решение № 127/12.06.2020 г. на Общински съвет - Минерални бани и Решение № З-351/18.08.2020 г. на кмета на община Минерални бани, е открита процедура за определяне на концесионер с предмет "Концесия за ползване на язовир "Иник дере", находящ се в землището на с. Брястово, община Минерални бани"

Срок за получаване на заявления и оферти - 21.09.2020 г., 17:00 ч.
Срок за отваряне на офертите - 06.10.2020 г., 09:00 ч., сграда на община Минерални бани, ет. 3, заседателна зала.
Срок за подаване на жалби - 31.08.2020 г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Решение за откриване
Обявление за откриване
Документация
Обосновка
АПОС
Скица
Проект на договор
Образец 1
Образец 2
Образец 3
ИП към образец 3
Образец 4
Образец 5
Изменена документация - публ. 20.08.2020 г.
Обявление за поправка № 1 - публ. 20.08.2020 г.
Обявление за поправка № 2 - публ. 20.08.2020 г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития