Община Минерални бани
Официален сайт

Концесия за услуга



Процедура за предоставяне на концесия на имот, публична общинска собственост, с предмет „Управление, поддържане и експлоатация на язовир, находящ се в местността „Димчово дере” в землището на село Сусам, община Минерални бани”


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Съобщение за открита процедура за предоставяне на концесия на имот, публична общинска собственост от 13.11.2017 г.
Съобщение за отваряне на предложенията и на обвързващите предложения от 25.01.2018 г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития