Община Минерални бани
Официален сайт

Концесия за услугаПроцедура за предоставяне на концесия на имот, публична общинска собственост, с предмет „Управление, поддържане и експлоатация на язовир, находящ се в местността „Садък чаир” в землището на село Спахиево, община Минерални бани”


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Съобщение за открита процедура за предоставяне на концесия на имот публична общинска собственост от 09.05.2017 г.
Съобщение за отваряне на предложенията и на обвързващите предложения от 03.07.2017 г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития